Przejdź do treści

JESTEŚMY StowarzyszenieM działającYM przy Polskiej Misji Katolickiej we Frankfurcie nad Menem.

JESTEŚMY StowarzyszenieM działającYM przy Polskiej Misji Katolickiej we Frankfurcie nad Menem.

GŁÓWNE CELE:

krzewienie kultury oraz tradycji polskiej i niemieckiej,

integracja Polaków mieszkających w Niemczech i ich dzieci,

prowadzenie świetlicy środowiskowej „ARKA” dla dzieci do lat dziesięciu lub starszych, jeśli będzie taka potrzeba i organizacja zajęć rozwijających różne umiejętności.

GŁÓWNE CELE:

krzewienie kultury oraz tradycji polskiej i niemieckiej,

integracja Polaków mieszkających w Niemczech i ich dzieci,

prowadzenie świetlicy środowiskowej „ARKA” dla dzieci do lat dziesięciu lub starszych, jeśli będzie taka potrzeba i organizacja zajęć rozwijających różne umiejętności.

Stowarzyszenie organizuje spotkania zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Stowarzyszenie organizuje spotkania zarówno dla dzieci jak i dorosłych.