UDZIAŁ ZESPOŁU „JAWOR” W POCHODZIE NA ZAKOŃCZENIE KARNAWAŁU